Menü

  Koru İstanbul Kapsamında Düzenlenen Sergiler İPA Florya Kampüsü’nde Ziyaretçilerle Buluşuyor

  Koru İstanbul çalışması kapsamında iki adet sergi düzenlenmiştir. Sergilerin ikisi de İstanbul Planlama Ajansı Florya kampüsünde ziyarete açıktır. Flora ve fauna sergisi kampüsün bahçesinde, çalışma sürecini özetleyen sergi ise havuz konferans salonunda ziyaret edilebilir.

  Aralık 2022’de alana kurulan flora ve fauna sergisi kapsamında İstanbul Kuzey Ormanları’nda yaşayan önemli bitki ve hayvan türleri tanıtılmakta ve bu türlerin korunması için farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır. Sergi kapsamında İstanbul’un önemli bitki alanları, ağaçları ve çalıları, endemik bitkileri, kuşları, memelileri, kelebekleri, böcekleri ve sürüngenleri İstanbul halkıyla buluşturulmaktadır.

  Flora ve fauna sergisi için: https://koru.istanbul/files/arsiv/dosya/koru-istanbul-flora-fauna-sergisi.pdf

  Kasım 2023’te havuz konferans salonunda sergilenmeye başlanan sergide ise Koru İstanbul Strateji Belgesi kapsamında yapılan çalışmalar özetlenmektedir. Çalışma kapsamında düzenlenen katılım etkinlikleri, İstanbul’un doğal yapı varlığı, kırsal nitelikli yerleşimlerinin toplumsal ve ekonomik yapısı, doğal ve kırsal alanlarındaki tahrip ve tehdit unsurları, çalışma kapsamında belirlenen öncelikli eylem alanları, çalışmanın vizyonu, hedefleri, eylemleri, projeleri ve çalışma kapsamında geliştirilen ‘Tehdit ve Tahrip Altındaki İstanbul’ ve ‘İyileştirilen, Korunan ve Gelişen İstanbul’ senaryoları sergide ziyaretçilere sunulmaktadır.

  Çalışma sürecini özetleyen sergi için: https://koru.istanbul/files/arsiv/dosya/koru-istanbul-calisma-sergisi.pdf