Menü

    Şehir Planlama Şube Müdürlüğü, Metropoliten Şehir Yönetimlerinde bilimsel, sağlıklı ve süratli plan kararlarının üretilmesi için 5 Temmuz 1988 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Şehir Planlama Şube Müdürlüğüü, şehrin gelişimine yön veren hem üst ölçekli hem stratejik hem de nazım ve uygulama ölçeğinde plan çalışmaları yürütmektedir.

    Şehir Planlama Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki alanın uzun vadede gelişmesinin yönlendirilmesi, kontrol altında tutulması, sıhhileştirilmesi, doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması amacı ile sektörel araştırmalar yapmak,  1/100000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/5000 ile 1/25.000 arasındaki her tür ve ölçekte Nazım İmar Planı  yapmak veya yaptırmakla sorumludur. Ayrıca, Müdürlüğün ilçe Belediye Başkanlıklarınca plan yapım yetkisi verilen alanların ve ilgili yasa gereği yapılması gereken 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarını yapmak veya yaptırmak görevi de bulunur.  Şehir Planlama Şube Müdürlüğü, bu planların yapılması için gerekli araştırmaları yapmak, katılım süreçlerini geliştirmek, ilgili kurumlarla koordineli eylem planları hazırlamakla yükümlüdür.

    Web sitesi sehirplanlama.ibb.istanbul