Menü

    Katılımcı Planlama Çalışmaları

     

    İstanbul'un doğal ve kırsal alanları çok büyük bir çalışma sahası ve çok farklı ihtiyaçları olan sosyal grupları ve farklı meseleleri içinde barındıran özel bir bölgedir. Bu yüzden katılım süreci tasarlanırken belirlenen katılım amaçları doğrultusunda sosyal profile en uygun araçlar seçilmiş, odak grup toplantıları, kurum görüşleri, çalıştaylar, saha ziyaretleri, birebir görüşmeler, bilgilendirme toplantıları, sergi gibi farklı ve çeşitli katılım faaliyetleri düzenlenmiştir.

     

    Katılım sürecinin aktörü olarak belirlenen; yerel halk ve üreticiler, yerel ağlar ve kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve uzmanlar, meslek odaları, kent konseyleri, merkezi ve yerel yönetimlerin ilgili birimleri ve temsilciliklerinin katılım sürecinin başından sonuna takipçisi olabilmeleri ve projenin özellikle karar alma süreçlerine dâhil olmaları açısından 1 geniş katılımlı çalıştay, 15 toplantı ve 1 sergi yapılmıştır. Örneklem olarak seçilmiş 9 ilçedeki 27 kırsal yerleşimde saha ziyaretleri yapılmış, 44 katılım etkinliği sonucunda yaklaşık 600 kişi ile birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir.