Menü

   

  Başkanın Mesajı

   

  İstanbul’un doğal ve kırsal alanları, İstanbul’un “yaşam kaynağı”dır. “Temiz havası”, “temiz suyu” ve “temiz gıdası”dır.

   

  İstanbul’un doğal ve kırsal alanları, birçok doğal ve endemik tür ile yaban hayvanına “yuva”dır. Gelecek nesillere aktarılması gereken bir “miras”tır.

   

  Bu yaşam kaynağı, bu miras; günümüzde çeşitli üretim, yatırım faaliyetleri ve artan rant ile kentleşme baskıları altında tahrip oldu. İstanbul için hayati önem taşıyan bu alanları korumak ve savunmak öncelikli bir mesele haline geldi.

   

  Bu amaçla hazırladığımız KORU İstanbul Strateji Belgesi; İstanbul’un doğal ve kırsal alanlarında tahribatın durdurulabilmesi, rehabilitasyon ve korumanın sağlanması için hem yerel ve merkezi yönetimlere hem de kentin tüm sakinlerine bir yol haritası sunuyor.

   

  Bu yol haritasını hazırlama sürecinde öncelikle İstanbul kırsalı tüm tehdit, tahrip unsurları ve potansiyeliyle detaylıca analiz edildi. Sonrasında ekolojik yapı ve doğayı korumak başta olmak üzere kırsalının kalkındırılması, ihtiyaçların tespit edilerek altyapı ve hizmet eksikliklerinin giderilmesi, kırsal alanların yönetiminin “birlikte yönetim” odağında yeniden yapılandırılması konularında stratejiler oluşturuldu.

   

  Son olarak tehdit ve tahrip unsurlarının önüne geçmek üzere kırsalın ekolojik, toplumsal, mekânsal ve idari yapısını bir bütün olarak ele alan, kırsalı her boyutuyla güçlü kılacak eylem ve projeler geliştirildi.

   

  Uzmanlardan yerel halka birçok paydaşımızın değerli katkılarıyla şekillenen bu belgenin İstanbul’un doğal ve kırsal alanlarının korunması ile rehabilitasyonuna yön vereceğini umuyoruz. Adil, yeşil ve yaratıcı bir İstanbul hedefimiz ile “hayatın tüm çeşitliliği ile canlı ve özgür olduğu, herkesin iyi yaşadığı bir dünya şehri İstanbul” vizyonumuza katkı sunacağına inanıyoruz.

   

  Bu belge, İstanbul’un doğasındaki tüm canlılar ve tüm İstanbullular içindir! Kentimiz için büyük önem taşıyan bu belgenin hazırlanmasında emeği geçen herkese 16 milyon İstanbullu ve geleceğin İstanbulluları adına teşekkürlerimi sunuyorum.

   

  Sevgi ve saygılarımla,

   

  Ekrem İMAMOĞLU

  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı