Menü

    İzleme ve Geri Bildirim Sistemi

    İstanbul’un doğal ve kırsal alanlarının değer ve varlıklarını tespit etmek, korumak, tahribatları durdurmak, tehdit unsurlarına yönelik önlemler almak üzere geliştirilen hedef, eylem ve projelerin hayata geçirilmesinin önemli bileşenlerinden biri sürece ilişkin işler bir izleme ve geri bildirim sisteminin oluşturulmasıdır. İzleme ve geri bildirim sistemi oluşturulması ve bu sistemin takibi yanında ilgili paydaşlar arası koordinasyonun sağlanması ve her aşamada katılımcı süreçlerin işletilmesi de gerekmektedir. Bu kapsamda, çalışma alanının tespit edilen ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak KORU İstanbul Ofisi, KORU Platformu, Kır Meclisleri ve Kır Konseyleri olmak üzere yeni aktör tanımlamaları yapılmıştır.

    KORU İstanbul projesi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan projelerin izleme ve geri bildirim sistemine ilişkin süreçlerin yürütülmesi (izleme raporlarının hazırlanması, hedef/eylem ve projelerde gerekli revizyonların yapılması, dijital katılım platformunun yönetimi vb.), kurulması planlanan KORU İstanbul Ofisi sorumluluğunda olacaktır. KORU İstanbul Strateji Belgesinin uygulamaya dönük tüm süreçlerinde yerel katılımı ve uzman katılımını güçlendirmek amacıyla KORU Platformu ile Köy Meclisleri ve Kır Konseylerinin kurulması teşvik edilecektir. Ayrıca, KORU İstanbul Strateji Belgesi ile tanımlanan hedef, eylem ve projelerin ilerleme ve gerçekleşme düzeylerinin tüm İstanbullular tarafından takip edilebilmesi ve geribildirime açık olması için dijital katılım platformu oluşturulması planlanmıştır.