Menü

  Eylem Planı

   

  Koru İstanbul Hedef, Eylem ve Projeleri “Koruyan, Geliştiren, İyileştiren İstanbul”  şeklinde belirlenen Koru İstanbul Vizyonunun gerçekleştirilmesi için yol haritası oluşturulurken kırsalın ekolojik yapısı, toplumsal ve ekonomik yapısı, mekânsal yapısı ve idari yapısından oluşan 4 stratejik eksen tarif edilmiştir. Bu stratejik eksenler altında stratejik hedeflerle de uyumlu olacak nitelikte,

   “İstanbul’un ekolojik yapısına yönelik tehdit ve tahrip faaliyetlerini konu alan ve bunları çözümlemeyi ve en aza indirmeyi”,

  “İstanbul kırsalının tarımsal ve tarım dışı ekonomik potansiyellerinin değerlendirilmesini”,

   “Kırsal yaşamdaki toplumsal ve mekânsal kimlik-miras öğeleri korunmasını”,

   “İstanbul kırsalının nitelikli bir yapılı çevre ve altyapı sistemine sahip olmasını”,

   “İstanbul kırsalının kırılgan ve dezavantajlı gruplar için farklı boyutlarıyla kapsayıcı hale getirilmesini”,

   “İstanbul kırsalı için yeni bir yönetim modeli oluşturulmasını” 

  amaçlayan 12 hedef tanımlanmış ve bu hedeflerle bağlantılı 66 eylem ve 50 proje önerilmiştir.

   

  Koru Envanter Proje Paketi

   

  KORU Envanteri

  Tescilli Olmayan Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri

  İstanbul Endemik Bitkiler Rehberi

   

  Çevresel Sürdürülebilirlik ve Yaşam Kalitesi Artırma Proje Paketi

   

  İstanbul Kırsal Alanlar İmar Yönetmeliği

  İstanbul Kırsal Alanları İmar Planları

  İstanbul Köyleri Tasarım Rehberleri

  İstanbul Yeşil Alanları Tasarım Rehberi

  Mesire Yerleri Ziyaretçi Yönetim Planı

  İstanbul Köyleri Ulaşıyor

  Sanayide Temiz Üretim Planı

  RES Yer Seçimi ve Etki Değerlendirmesi

  Enerji Nakil Hatları Yer Seçimi ve Denetimi

  Hafriyat Döküm Alanları Yer Seçimi

  Çöp Depolama ve Bertaraf Sahalarının Yer Seçimi

  İleri Biyolojik Arıtma Tesisi

  Yağmur Suyu Toplama Sistemi

  Kırsal Yerleşmeler Atık Su Denetim Sistemi

   

  Koruma ve Geliştirme Proje Paketi

   

  İl Genelinde Atıl Durumdaki Tarım Alanlarının Değerlendirilmesi

  İstanbul Mera Alanlarını Koruma ve Geliştirme

  Eski Maden Sahalarının Doğal ve Kırsal Alanlara Kazandırılması

  Muhafaza Ormanlarının İyileştirilmesi ve Artırılması

  Flora ve Fauna Tehdit Altındaki Türleri Koruma Eylem Planı

  Yaban Hayatı Geliştirme

  Yangın Acil Eylem Planı

  Endemik Türler Botanik Bahçeleri

  Kimyasal Kullanımına Karşı Bilinçlendirme ve Bitkilendirme Çalışmaları

  Kompost Üretimi

  Dünya Mirası Yarımburgaz ve İnceğiz Mağaraları

  Anastasios Suru Bütünleşik Alan Yönetimi ve Koruma Çalışmaları (Anastasios Suru Kültürel Habitatı )

   

  Kırsal Kalkınma Proje Paketi

   

  İstanbul Kırsal Üretim Planı

  Pelet Üretimi Tesisi

  Bitkisel ve Hayvansal Ürün Ağı (Kırsal Üretim Ağları)

  Bitkisel ve Hayvansal Ürün Ağı  (Kırsal Üretim Ağları) Mentörlük Destek Programı

  Aracısız Satış Sistemi (ASS)

  Güvenli Gıda Eğitim, Bilgilendirme ve Üretim Sertifikası Programı

  Tarımsal (Bitkisel ve Hayvansal) Ürünler  Kap Standartlarının Desteklenmesi

  Tarımsal Makine (Hasat & Harman Kurutma , Salça ve Konserve Kapama vb.)  ve Altyapı  (Damlama Sulama Sistemi vb.) ve Üstyapı (Balıkçı barınakları vb.)  Destekleri

  Tanıtım ve Festival Çalışmaları

  Çevre ve Doğa Tarihi Müzesi

  Doğal ve Kültürel Miras Gezi Rotaları

  İstanbul Köyleri Konuşuyor Belgeseli

  Engelsiz Yaşam ve İstihdam

  Köyünde İşlet

   

  Farkındalık ve Kampanya Proje Paketi

   

  Farkındalık ve Kampanya Çalışmaları

  KORU Gönüllüleri

  Kompost Eğitimleri

  Temiz Orman

   

  Yönetişim Proje Paketi

   

  KORU İstanbul Ofisi

  KORU Platformu

  Köy Meclisleri ve Kır Konseyleri