Menü

  Tehdit – Tahrip Sentezi

   

  Tehdit-tahrip sentezi kapsamında doğal yapı varlığı analizleri ve tehdit-tahrip analizlerinden yararlanılmıştır. Tahrip kavramı orman, tarım, mera gibi doğal ve kırsal alan kayıpları yaşatmış olan tüm faaliyetler, tehdit kavramı ise henüz bir doğal ve kırsal alan kaybı yaşatmamış fakat yaşatma riski olan faaliyetler olarak ele alınmıştır. Tehdit ve tahrip kavramları çerçevesinde yaşanan mevcut ve olası kayıpları ortaya çıkarmak için İstanbul’un kuzey ormanlarında, doğal ve kırsal alanlarında yıllar içinde yaşanan değişim incelenmiş, analizler çakıştırılarak tehdit-tahrip sentezi oluşturulmuştur. Sentez kapsamında kullanılan tehdit-tahrip unsurları ve ilgili mekânsal karşılıkları şunlardır:

   

  ∙ İmar Hareketleri (tehdit – tahrip) → Doğal Alanlardaki Kentleşme Baskısı – Dolgu Alanları

  ∙ Ulaştırma Projeleri (tehdit-tahrip) → Raylı Sistem Hattı Durakları - Raylı Sistem Hatları - Hızlı Tren Hattı - Üçüncü Havalimanı - Kuzey Marmara Otoyolu - Kuzey Marmara Otoyolu ve Kavşak Noktaları Etki Alanı

  ∙ Kanal İstanbul (tehdit) → Kanal İstanbul Proje Alanı - Terkos Gölü Tuzlanma Riski

  ∙ Sanayi Alanları (tehdit – tahrip) → Sanayi Alanları Etki Sahası

  ∙ Maden Faaliyetleri (tehdit-tahrip) → Maden Ruhsat Sahaları

  ∙ Hafriyat Sahaları ve Katı Atık Döküm Sahaları (tahrip - tehdit) → Hafriyat Sahaları - Katı Atık Sahaları

  ∙ Rüzgâr Enerji Santralleri (tehdit-tahrip) → Rüzgâr Enerji Santralleri Etki Sahası

  ∙ Enerji Nakil Hatları (tehdit - tahrip) → Enerji Nakil Hatları

  ∙ Baraj Projeleri(tehdit) → Proje Barajlar - Melen İçme Suyu Hattı

  ∙ Turizm ve Rekreasyon Alanları (Mesire Yerleri, Plajlar) (tahrip) →Mesire Yerleri - Plajlar

  ∙ Tarım Alanına Dönüştürülen Orman Alanları (tahrip) → Orman İçi Tarım Alanları

   

   

  İstanbul Kuzey Ormanları, doğal, korunan ve kırsal alanlarının neredeyse tamamı tehdit ve tahrip niteliği olan projelerle kuşatılmış durumdadır. Özellikle mega projeler, madencilik faaliyetleri ve yapılaşma tahribinin öne çıkması sentez haritası üzerinden okunabilmektedir. Tehdit-tahrip sentezi çalışması kapsamında elde edilen tespitler şöyledir:

   

  Avrupa Yakası Tespitleri:

  ∙ İstanbul Kuzey Ormanlarının %58’ini barındıran Avrupa yakası doğal ve kırsal alanları yoğun tahrip ve baskı altındadır.

  ∙ Avrupa yakasında başta Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Silivri, Sarıyer, Eyüpsultan ilçeleri olmak üzere çalışma alanı içerisinde yer alan doğal ve kırsal alanlar yoğun bir tahrip altındadır ve tehdit projeleri ile kuşatılmıştır. Bu ilçelerde yer alan doğal ve kırsal alanlar 3. Köprü, 3. Havalimanı, KMO ve bağlantı yolları, madencilik faaliyetleri, inşaat ve yapılaşma faaliyetleri, hafriyat döküm sahaları, yüksek hızlı tren hattı ve öneri metro hatları nedeniyle tahrip edilmiştir.

  ∙ Orman bütünlüğü bozulmuş, ekosistem ve habitatlar parçalanmış, su havzaları zarar görmüştür.

  ∙ Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinde bulunan kırsal alanlar inşaat ve yapılaşma, rüzgâr enerji santralleri, KMO ve bağlantı yolları gibi faaliyetlerle tahrip edilmiştir.

  ∙ İstanbul Kuzey Ormanları, doğal, korunan ve kırsal alanlarının Avrupa yakasında bulunan kısmının neredeyse tamamı tehdit altındadır.

   

  Anadolu Yakası Tespitleri:

  ∙ İstanbul Kuzey Ormanları’nın %42’sini barındıran Anadolu yakası da Avrupa yakası ile benzer durumdadır. Başta Beykoz, Çekmeköy, Şile, Ümraniye olmak üzere çalışma alanı içerisinde yer alan doğal ve kırsal alanlar yoğun bir tahrip altındadır ve tehdit projeleri ile kuşatılmıştır.

  ∙ Beykoz, Çekmeköy, Şile, Ümraniye ilçeleri inşaat ve yapılaşma, KMO ve bağlantı yolları, madencilik, sanayi alanları, yüksek hızlı tren hattı, öneri metro hatları ve Melen içme suyu boru hattı faaliyetlerinin tahribi altındadır.

  ∙ Anadolu yakasında da orman bütünlüğü bozulmuş, ekosistem ve habitatlar parçalanmış, su havzaları zarar görmüştür.

  ∙ Anadolu yakası doğal ve kırsal alanları, inşaat ve yapılaşma faaliyetleri, maden ruhsat sahaları, baraj, yüksek hızlı tren ve öneri metro hatları projeleri nedeniyle tehdit altındadır.

  ∙ Tehdit niteliği bulunan projelerle İstanbul Kuzey Ormanları, doğal, korunan ve kırsal alanlarının Anadolu yakasında bulunan kısmının da neredeyse tamamı tehdit altındadır.