Menü

  Bu rapor ile, küresel ve bölgesel dinamikleri ve eğilimleri, doğal alanların sürdürülebilir yönetimine ilişkin başarılı ulusal ve uluslararası uygulamaları dikkate alarak çalışmaya yön verecek teorik/stratejik çerçevesine sahip olacaktır.

  Bu kapsamda çalışmanın bu aşamasındaki rapor ile dünyadaki başarılı örneklere dair literatür taraması sonucunda toplanan veriler ve bilgiler birbirileriyle ilişkilendirilerek teorik/stratejik çerçeve oluşturulacak ve çalışma bu çerçeve kapsamında sürdürülecektir.

  Bu rapor kapsamında ; 

  1. Doğal Yaşam Alanlarının Korunması ve Rehabilitasyonu
  2. Afet-Kriz Yönetimi ve Dayanıklılık
  3. Doğal Alanlarda Yenilikçi ve Akıllı (İnovatif) Uygulamalar
  4. Katılımcı Demokratik Yönetim Kurgusu konularına yönelik olarak teorik/ stratejik çerçeve ele alınarak çalışmanın diğer aşamalarını yönlendirecektir.

  Çalışmanın bu aşaması tamamlandıktan sonra yüklenecektir.