Menü

  Çalışmanın gerçekleştirilebilir ve izlenebilir kılınması amacıyla uygulanabilir, esnek ve etkili bir eylem planı hazırlanacak ve kısa, orta, uzun vadede yapılacak adımlar tanımlanacaktır.

  İstanbul’un Kuzey Ormanları ve kırsal alanlarındaki sorunlara yönelik hazırlanan eylem planı kapsamında;

  • Eylemlere yönelik projeler önerilecek, - Hem eylemler hem de projelerden sorumlu ve ilişkili aktörler ve rolleri belirlenecek
  • Gerekli gördüğü durumlarda yasal çerçeve dahilinde uygulama araçları tanımlanacaktır.

  Yapılan çalışmalar harita, şekil vb. görsellerle desteklenecek, yalın ve anlaşılır olacak şekilde ve açıklayıcı şemalarıyla birlikte sunulacaktır.

  Çalışmanın bu aşaması tamamlandıktan sonra yüklenecektir.