Menü

    Çalışmanın bu aşamasında, amaç ve hedefler tanımlanarak, mevcut durum analizleri ile belirlenmiş sorun alanlarına yönelik eylemler tanımlanacaktır. Daha sonra ise eylem alanlarında uygulanacak ilkeler belirlenecektir. Bütün çalışmalar katılımcı süreçler işletilerek yürütülecektir.

    Çalışmanın bu aşaması tamamlandıktan sonra yüklenecektir.