Menü

    Mevcut durum analizlerini takiben doğal alanların sürdürülebilir yönetimine ilişkin olarak amaç ve hedeflerin tanımlanması çalışmalarına başlanacak ve bu çalışmalar katılımcı süreçler işletilerek yürütülecektir.

    Bu aşamada;

    Amaç ve Hedeflerin Tanımlanması konusu kapsamında Yeşil Kuşak Stratejisi Geliştirilmesi, Su, Sulak Alan, Habitat Rehabilitasyon, Kıyı, Flora, Fauna, Yangın, Erozyon ve Erişim Yönetimi vb. konularında çalışmalar yapılacaktır.

    Çalışmanın bu aşaması tamamlandıktan sonra yüklenecektir.