Menü

  KORU İSTANBUL Nedir? 
  Kuzey Ormanları Rehabilitasyon ve Uygulama’nın kısaltmasıdır. 

  Neden Koru İstanbul diyoruz?
  Kuzey Ormanları, Karadeniz kıyı kuşağı boyunca uzanan bir ekosistemler bütünüdür.
  Gelecek nesiller için yaşamsal öneme sahiptir. 
  Ancak, bu alanlar büyük ölçekli projeler, kontrolsüz kentleşme, madencilik, turizm, sanayi, enerji yatırımları  vb. faaliyetlerle önemli zararlar gördü. 
  Kuzey ormanlarının ve doğal zenginliklerin tahribine, çevre kirliliği, iklim krizi, kuraklık vb. çeşitli çevre sorunlarına yol açıldı. 

  Bu projede; 

  • Ekolojik tahribatın engellenerek kontrol altına alınması,
  • Doğal yapıyı koruyarak hassas ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması, 
  • Ekolojik açıdan zengin doğal alanların korunması,
  • Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ile kalkınma ve koruma ağırlıklı kullanım dengelerinin kurulmasının sağlanması için çalışılacak. 

  İstanbul’un Kuzey Ormanlarının, su havzalarının, kırsal yerleşmelerinin bulunduğu  bu bölgelerin korunarak sürdürülebilir şekilde yaşatılması hedefleniyor. 
  İstanbul’un doğal alanlarını ve kaynaklarını sürdürülebilir kılmak için sizin de katkılarınızla eylem planları geliştirerek çözüm önerileri getirilecek. 

  Koru İstanbul Projesi; İstanbul’un doğasını korumak ve yaşatmak için İstanbulluları çalışmamıza davet ediyoruz.